Hlavní strana       Mapa oblasti       Kůrovec


Ing. Jiří Ludvík
ul. 28. října 59
301 62 Plzeň
IČO 635 44 270

Tel.: +420 606 64 95 64
E-mail: ludvikj@volny.cz
   nebo info@investles.cz
Detailní popis našich služeb:
Vítám Vás na stránkách firmy InvestLES, provozující převážnou měrou odbornou a hospodářskou správu lesa, obecních a soukromých majetků v oblasti okolí Hracholuské přehrady v bývalém okresu Plzeň-sever a na severním okraji bývalého okresu Tachov.
Hospodaření probíhá na účet vlastníků . Za účelem dosažení co nejlepších výsledků hospodaření je prováděna manipulace dřeva na lokalitách „OM“ a „ES“ při minimálních výších těžeb.
Práce jsou zajišťovány dodavatelskými firmami, především živnostníky, kde je možnost výběru a to jak u prací pěstebních, tak prací těžebních. Při výběru firem jsou upřednostňovány nejen seriozní a cenově nižší nabídky, ale i kvalita dodávaných prací.
Odbyt dřeva je zajišťován přímo na odběratelské firmy uzavřením čtvrtletních kontraktů, nebo firmy zprostředkující obchod.
Problém je pouze v zajišťování dopravy dřeva při klasickém zpracování dřeva včetně manipulace, jelikož stávající okolní firmy mají nedostatečné kapacity odvozu. Firmy disponující volnými kapacitami v odvozu dřeva nechť zašlou své nabídky na moji adresu. Platby budou prováděny převodem přímo obecními úřady, kde jsou 100 % záruky platby.
V posledních létech je s úspěchem uplatňována harvestorová technologie těžby a zpracování dřeva, což všem obcím doporučuji. U všech obhospodařovaných subjektů jsou s úspěchem uplatňovány dotace státu na hospodaření v lesích dle zákona č.289/2095 Sb. ve znění pozdějších předpisů, což významně ovlivňuje stav lesa a výsledky hospodaření obce.
U sedmi subjektů, které jsou obhospodařovány je u jednoho dosaženo certifikace lesů PEFC a u dalších šesti je o certifikaci požádáno. 2 subjekty mají vypracován vlastní lesní hospodářský plán „LHP“ a u dalších subjektů se zpracovává.
Případné připomínky, návrhy doporučení či nabídky, za které vám předem děkuji, směrujte na moji adresu.
Webmaster: vladimir@kapic.cz